kikithompson.ch

_<strong>BOUQUETIN BAGNARD</strong>
_BOUQUETIN BAGNARD
_bronze, signed _150cm x 140cm x 75cm
_private commission, Switzerland
_photo Kiki Thompson

_<strong>BOUQUETIN BAGNARD</strong>
_<strong>ZEN</strong>
_<strong>ZEN</strong>
_<strong>ZEN</strong>
_<strong>NEXUS</strong>
_<strong>THRONE</strong>
_<strong>THRONE</strong>
_<strong>MOTHER AND CHILD</strong>
_<strong>MOTHER AND CHILD</strong>
_<strong>CD INSTALLATION</strong>
_<strong>CD INSTALLATION</strong>
_<strong>SKI TEEPEE</strong>
_<strong>LA VACHE BAGNARDE</strong>
_<strong>LA VACHE BAGNARDE</strong>
_<strong>LA VACHE BAGNARDE</strong>
_<strong>LA VACHE BAGNARDE</strong>
_<strong>BOUQUETIN BAGNARD</strong>
_<strong>BOUQUETIN BAGNARD</strong>
 

All work © Kiki Thompson 2010